Wanneer?

Algemene context

Sinds de hervorming van 1 januari 2015 kent Tax Shelter een stijgend succes waardoor de vraag van de Beleggers het aanbod van te financieren projecten overtreft.

Natuurlijk bieden wij onze Beleggers oplossingen aan om hun Belegging veilig te stellen in functie van hun bijzondere situatie en wij moedigen hen uit ons hieromtrent te contacteren.

Wettelijke context

U kan tijdens het betrokkken belastingjaar op elk moment beslissen over een Belegging in Tax Shelter.  Om van de fiscale vrijstelling in een bepaald belastingjaar te kunnen genieten, moet men:

  • Een Raamovereenkomst ondertekenen betreffende de Belegging in Tax Shelter vóór het afsluiten van het belastingjaar.
  • Het bedrag van de Belegging binnen de 3 maanden storten (dit is mogelijks na het afsluiten van het belastingjaar van de vennootschap).

In de praktijk

Bent u in staat uw eindresultaten in te schatten en een beleggingsbedrag te bepalen vóór het einde van het boekjaar? Aarzel niet, dit is een zeer gunstige situatie! Door uw belegging in de loop van het aanslagjaar te reserveren in plaats van op het einde ervan, verhoogt u de kans dat uw vennootschap toegang zal hebben tot een project dat in aanmerking komt en inderdaad gebruik kan maken van deze beleggingsopportuniteit.

Hebt u nog geen totaalbeeld van uw eindresultaten? Wij werken met u samen en stemmen onze inspanningen af om u toe te laten te kunnen genieten van het Rendement van 10,09%* dat de Tax Shelter-wet biedt.

De vennootschap geniet van een dubbel Rendement op de volgende ogenblikken:

  • Een onmiddellijke fiscale vrijstelling die een fiscaal voordeel van 105,25% op het belegde bedrag mogelijk maakt. De timing van het fiscaal Rendement hangt af van de mate waarin de vennootschap aan voorafbetalingen doet.
  • Na een periode van 18 maand of per kwartaal wat betreft het financieel Rendement van 4,30% bruto per jaar (6.45% bruto of 4.84% netto gedurende 18 maanden).

Potentieel netto 10,09 %* genereren (waarvan de helft onmiddellijk en voorlopig) op de kasmiddelen die hoe dan ook aan de fiscus verschuldigd zijn, dat is de realiteit van de Tax Shelter!

 

Voor een gratis en vrijblijvende simulatie, vul hier de tabel in en wij contacteren u met het resultaat.

Naam en voornaam

Onderneming

Email

Telefoon

Geraamde winst voor belasting

Geschatte belastbare basis

Vooropgestelde dividenden

* Totaal Rendement over heel de beleggingsperiode van 18 maanden voor een Belegger onderworpen aan de normale belastingvoet van 25%. Dit percentage vormt geen actuarieel of op jaar uitgedrukt rendement.
**  Te bevestigen via het Tax Shelter-attest.