Welk rendement?

Tax Shelter laat ondernemingen toe om een deel van hun VenB te beleggen aan een rendement van 10,09% netto*. Genieten van dit rendement op geld dat sowieso naar de fiscus ging, dat is wat de Tax Shelter te bieden heeft! Deze operatie is elk boekjaar hernieuwbaar.

Het rendement wordt via een dubbel mechanisme bereikt:

  • Een onmiddellijk fiscaal Rendement van 5,25% netto*.
  • Een financieel Rendement van 4,30% bruto** per jaar, en dit gedurende maximaal 18 maanden (6.45% bruto of 4.84% netto gedurende 18 maanden).

*Te bevestigen via het Tax Shelter-attest
** Het percentage van toepassing voor elke belegging die plaatsvindt tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020. Dat percentage wordt, in overeenstemming met de wetgeving, twee keer per jaar herzien.

Investering

Om het bedrag te kennen dat een vennootschap in Tax Shelter kan beleggen, klik op

Fiscaal rendement

De Tax Shelter-wetgeving laat toe om 421% van het belegde bedrag vrij te stellen van belasting, onder bepaalde voorwaarden beschreven in ons Prospectus. Voor een Belegging van 100 zal het fiscaal voordeel dus bedragen 100 x 421% x 25% = 105,25. Dit komt overeen met 5,25% Fiscaal Rendement op het belegde bedrag.

Financieel rendement

De Tax Shelter-wetgeving laat toe om een Financieel Rendement van 4,20% per jaar aan te bieden gedurende maximaal 18 maanden. Deze rente is gebaseerd op de referentierentevoet EURIBOR 12 maanden (meer bepaald het gemiddelde van deze referentierentevoet gedurende de 6 maanden die de effectieve Belegging voorafgaan), vermeerderd met 4,5%. De actuele referentievoet EURIBOR 12 maanden is gelijk aan -0,30% vermeerderd met 4,5%, voor een totaal rendement van 4,20% per jaar gedurende maximaal 18 maanden.

* Totaal Rendement over heel de beleggingsperiode van 18 maanden voor een Belegger onderworpen aan de normale belastingvoet van 25%.
Dit percentage vormt geen actuarieel of op jaar uitgedrukt rendement.

Voor een gratis en vrijblijvende simulatie, vul de tabel hieronder in en wij contacteren u met het resultaat.


Naam en voornaam

Onderneming

Email

Telefoon

Geraamde winst voor belasting

Geschatte belastbare basis

Vooropgestelde dividenden


Opgepast: de situatie van elke investeerder is uniek. Daarom raden we toekomstige investeerders aan om met de eigen fiscaal consulent hun persoonlijke situatie te analyseren.

Naam en voornaam

Onderneming

Email

Telefoon

Geraamde winst voor belasting

Geschatte belastbare basis

Vooropgestelde dividenden