Hoeveel kunt u beleggen in het kader van de Tax Shelter?

De Tax Shelter-wet

De Tax Shelter-wetgeving bepaalt het bedrag dat een vennootschap aan een Belegging in Tax Shelter mag besteden. Het vertrekpunt van de berekening is de Gereserveerde Winst in het jaar van de vrijstelling.  De Gereserveerde Winst is dat deel van de winst dat naar de reserves wordt overgedragen in het betrokken belastingjaar (eventuele dividenden zijn er dus van uitgesloten).

Tax Shelter laat een onderneming toe om maximaal 50% van haar Gereserveerde Winst vrij te stellen van belasting, met een maximum van 1.000.000€ per vrijstelling, per jaar en per onderneming. Aangezien de Tax Shelter-vrijstelling 421% van de belegde som bedraagt, is de maximaal toegelaten belegging in Tax Shelter gelijk aan de Tax Shelter-vrijstelling gedeeld door 4,21.

Voorbeeld van een Tax Shelter-vrijstelling

Een voorbeeld maakt alles duidelijk: een vennootschap heeft een winst na belasting van 842 die zij integraal tot de reserves bestemd. De maximale Tax Shelter-vrijstelling bedraagt dus 50% van 842, hetzij 421.  Wanneer men dit bedrag deelt door 4,21, wordt de maximaal toelaatbare Belegging in Tax Shelter bekomen, met name 100 (=421/ 4,21).

De Tax Shelter-Belegging laat een vennootschap toe haar verschuldigde VenB te verminderen met een rendement van 10,09%* netto op het geplaatste bedrag.  Dat maakt van Tax Shelter een echt alternatief voor VenB en dit aan een rendement van 10,09% netto* !

* Totaal Rendement, waaronder 5,25 % fiscaal rendement, te bevestigen via het Tax Shelter-attest, dat verkregen is voor de beleggingsperiode van 18 maanden, voor een belegger die is onderworpen aan de gewone aanslagvoet van 25 %.

 

Het deel van de VenB dat een vennootschap kan beleggen is afhankelijk van haar specifieke fiscale situatie. 

Voor een gratis en vrijblijvende simulatie, vul hier de tabel in en wij contacteren u met het resultaat.

Naam en voornaam

Onderneming

Email

Telefoon

Geraamde winst voor belasting

Geschatte belastbare basis

Vooropgestelde dividenden