Hoeveel kunt u beleggen in het kader van de Tax Shelter?

De Tax Shelter-wet

De Tax Shelter-wetgeving bepaalt het bedrag dat een vennootschap aan een Belegging in Tax Shelter mag besteden. Het vertrekpunt van de berekening is de Gereserveerde Winst in het jaar van de vrijstelling.  De Gereserveerde Winst is dat deel van de winst dat naar de reserves wordt overgedragen in het betrokken belastingjaar (eventuele dividenden zijn er dus van uitgesloten).

Tax Shelter laat een onderneming toe om maximaal 50% van haar Gereserveerde Winst vrij te stellen van belasting, met een maximum van 850.000€ per vrijstelling, per jaar en per onderneming. Aangezien de Tax Shelter-vrijstelling 356% van de belegde som bedraagt, is de maximaal toegelaten belegging in Tax Shelter gelijk aan de Tax Shelter-vrijstelling gedeeld door 3,56.

Voorbeeld van een Tax Shelter-vrijstelling

Een voorbeeld maakt alles duidelijk: een vennootschap sluit haar boekjaar op 31 december 2018 af en heeft een winst na belasting van 712 die zij integraal tot de reserves bestemd. De maximale Tax Shelter-vrijstelling bedraagt dus 50% van 712, hetzij 356.  Wanneer men dit bedrag deelt door 3,56, wordt de maximaal toelaatbare Belegging in Tax Shelter bekomen, met name 100 (=356/ 3,56).

 

 

 

 

In de praktijk laat de Tax Shelter-Belegging een vennootschap toe haar verschuldigde VenB te verminderen en een rendement van 9,89%* netto op het geplaatste bedrag op te brengen.  Dat maakt van Tax Shelter een echt alternatief voor VenB en dit aan een rendement van 9,89% netto* !

* Totaal Rendement, waaronder 5,30 % fiscaal rendement, te bevestigen via het Tax Shelter-attest, dat verkregen is voor de beleggingsperiode van 18 maanden, voor een investeerder die is onderworpen aan de gewone aanslagvoet van 29,58 %.

 

Het deel van de VenB dat een vennootschap kan beleggen is afhankelijk van haar specifieke fiscale situatie. 

Voor een gratis en vrijblijvende simulatie, vul hier de tabel in en wij contacteren u met het resultaat.

Naam en voornaam

Onderneming

Email

Telefoon

Geraamde winst voor belasting

Geschatte belastbare basis

Vooropgestelde dividenden