Ontstaan van Tax Shelter

Het Tax Shelter-regime is een fiscale incentive voorzien door de Belgische federale overheid en bestemd voor Belgische ondernemingen, ongeacht hun schaal en activiteiten. De Tax Shelter heeft sinds zijn lancering een sterke groei gekend en is voor duizenden Belgische ondernemingen een aantrekkelijk beleggingsinstrument gebleken.  Tegelijkertijd moedigt dit systeem de Belgische filmindustrie aan, maar evenzeer komt het de schatkist ten goede omdat productieactiviteiten in België aantrekkelijk worden en hier dus ook blijven.

In 2014 keurde het Parlement een belangrijke hervorming van de regelgeving rond de Tax Shelter goed. Bedoeling was een aantal tekortkomingen weg te werken, de focus terug te richten op de historische partners in de sector en het systeem nog aantrekkelijker te maken voor ondernemingen.  Eén van de objectieven was ook om Tax Shelter te vereenvoudigen om de uitvoering ervan en de opvolging van de operaties te vergemakkelijken. De markt reageerde gunstig op deze ingrijpende evoluties en kende een belangrijke groei met meer dan 150M€ aan jaarlijkse fondsenwerving gedurende de laatste drie jaren. De oprichting van Belga Films Fund past perfect binnen die gewijzigde wettelijke omgeving, aangezien Belga Films Fund sinds 1 januari 2015 een veilige oplossing aanbiedt, onder de vorm van een combinatie van verbintenissen die uniek is op de markt.

Sinds de uitbreiding van Tax Shelter tot de Podiumkunsten, zoals door het Parlement eind 2016 gestemd, steunt Belga Films Fund dankzij haar Beleggers, talrijke podiumwerken (theater, muzikale komedies, enz.) voor verschillende partners.