Risico’s & verbintenissen

De risico’s verbonden aan een Tax Shelter-Belegging en de maatregelen die Belga Films Fund nam om deze te beperken worden uitvoerig beschreven in het Prospectus van Belga Films Fund, hier beschikbaar.

Naast de ruime ervaring die Belga Films Fund en de Belga Films groep kunnen voorleggen, werd nog voorzien in een uniek systeem van sterke bijkomende waarborgen die uw Belegging beschermen tegen eventuele risico’s.

Waarborgen vanwege  Belga Films Fund

Belga Films Fund verbindt er zich contractueel en zonder voorbehoud toe om dat fiscaal attest te bekomen.  Zo wordt aangetoond dat uw Belegging voldoet aan alle wettelijke vereisten. Deze waarborg wordt aangevuld met deze van Belga Productions, de in aanmerking komende productievennootschap van de voorgestelde films. Voor een nog grotere risicodekking is het moederhuis van Belga Productions hoofdelijk aansprakelijk voor deze verbintenis.

Ruling

Bovenop haar zonet vermelde engagementen heeft Belga Films Fund ook een voorafgaande beslissing van de DVB (Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën) bekomen (“ruling”) die bevestigt dat ons aanbod de Tax Shelter-wetgeving volledig respecteert.

Gespecialiseerde verzekeringen

Belga Films Fund sluit voor elke film een specifieke verzekeringspolis af, die de risico’s verbonden aan de audiovisuele productie dekt. Uw Tax Shelter-attest is hier in voorkomend geval in inbegrepen. De verzekeraar zal elk individueel filmdossier in detail analyseren, vooraleer er zijn dekking aan te verlenen.


Kortom, de onovertroffen knowhow van de Belga Films-groep gecombineerd met de eigen waarborgen en die van derden, maken van Tax Shelter bij Belga Films Fund zonder meer één van de meest betrouwbare oplossing op de markt.


Zoals elk bellegingsproduct houdt ook de Tax Shelter-Belegging een aantal risiso’s in. Een beschrijving van deze risico’s en van de maatregelen die Belga Films Fund nam om deze te beperken kan u in ons Prospectus vinden (Onderdeel “Risicofactoren”). Wij raden de Belegger aan zijn specifieke situatie samen met zijn vertrouwde fiscaal adviseur te analyseren alvorens een Tax Shelter-beleggingsbeslissing te nemen.