Een nieuwe, vereenvoudigde Tax Shelter

Bent u boekhouder, accountant, fiscalist of belastingconsulent? Tax Shelter is één van de fiscale instrumenten die voor uw cliënten interessant kan zijn.  Om hen hier deskundig over te adviseren is het van belang dat u de principes, troeven en risico’s kent.

Voorheen werd Tax Shelter vaak beschouwd als administratief zwaar en ook ingewikkeld voor de cliënten. De hervorming in 2014 heeft het systeem en de boekhoudkundige verwerking ervan sterk vereenvoudigd met als gevolg dat het voor elke winstgevende onderneming en haar adviseur gemakkelijker wordt om er aan deel te nemen.

Onze prioriteit en motivatie bestaat erin onze diensten voortdurend te verbeteren om het beheer van de operaties van uw cliënten te vereenvoudigen. Wij verbinden ons ertoe u, alsook uw klanten, te begeleiden bij elke stap van het traject via een beproefde methodologie. Ons team van experts staat natuurlijk ter beschikking voor elke bijkomende vraag die u mocht hebben.