Wanneer?

Algemene context

Sinds de hervorming van 1 januari 2015 kent Tax Shelter een stijgend succes waardoor de vraag van de Beleggers het aanbod van te financieren projecten overtreft.

Natuurlijk bieden wij onze Beleggers oplossingen aan om hun Belegging veilig te stellen in functie van hun bijzondere situatie en wij moedigen hen uit ons hieromtrent te contacteren.

Wettelijke context

U kan tijdens het betrokkken belastingjaar op elk moment beslissen over een Belegging in Tax Shelter.  Om van de fiscale vrijstelling in een bepaald belastingjaar te kunnen genieten, moet men:

  • Een Raamovereenkomst ondertekenen betreffende de Belegging in Tax Shelter vóór het afsluiten van het belastingjaar.
  • Het bedrag van de Belegging binnen de 3 maanden storten (dit is mogelijks na het afsluiten van het belastingjaar van de vennootschap).

In de praktijk

Bent u in staat uw eindresultaten in te schatten en een beleggingsbedrag te bepalen vóór het einde van het boekjaar? Aarzel niet, dit is een zeer gunstige situatie! Reserveer meteen uw plaats in onze fondsenwerving en beveilig zodanig uw optimalisatiemogelijkheden voor uw boekjaar.

Hebt u nog geen totaalbeeld van uw eindresultaten? Wij werken met u samen en stemmen onze inspanningen af om u toe te laten te kunnen genieten van het Rendement van 9,89%* dat de Tax Shelter-wet biedt.

De vennootschap geniet van een dubbel Rendement op de volgende ogenblikken:

  • Een onmiddellijke fiscale vrijstelling die een fiscaal voordeel van 105,30% op het belegde bedrag mogelijk maakt. Het “casheffect” van het fiscaal Rendement hangt af van de mate waarin de vennootschap aan voorafbetalingen doet.
  • Na een periode van 18 maand of per kwartaal wat betreft het financieel Rendement van 4,35% bruto per jaar.

Uw thesaurie 9,89%* netto laten opbrengen (waarvan de helft onmiddellijk), waar dit bedrag anders sowieso naar de fiscus ging?  Dat is wat het Tax Shelter-regime voor u kan betekenen!

 

Voor een gratis en vrijblijvende simulatie, vul hier de tabel in en wij contacteren u met het resultaat.

Naam en voornaam

Onderneming

Email

Telefoon

Geraamde winst voor belasting

Geschatte belastbare basis

Vooropgestelde dividenden

* Totaal Rendement over heel de beleggingsperiode van 18 maanden voor een Belegger onderworpen aan de normale belastingvoet van 29,58%. Dit percentage vormt geen actuarieel of op jaar uitgedrukt rendement.