Welk rendement?

Tax Shelter laat ondernemingen toe om een deel van hun VenB te beleggen aan een rendement van 9,89% netto*. Genieten van dit rendement op geld dat sowieso naar de fiscus ging, dat is wat de Tax Shelter te bieden heeft! Deze operatie is elk boekjaar hernieuwbaar.

Het rendement wordt via een dubbel mechanisme bereikt:

  • Een onmiddellijk fiscaal Rendement van 5,30% netto.
  • Een financieel Rendement van 4,35% bruto per jaar, en dit gedurende maximaal 18 maanden.

Investering

Om het bedrag te kennen dat een vennootschap in Tax Shelter kan beleggen, klik op

Fiscaal rendement

De Tax Shelter-wetgeving laat toe om 356% van het belegde bedrag vrij te stellen van belasting, onder bepaalde voorwaarden beschreven in ons Prospectus. Voor een Belegging van 100 zal het fiscaal voordeel dus bedragen 100 x 356% x 29,58% = 105,30. Dit komt overeen met 5,30% Fiscaal Rendement op het belegde bedrag.

Financieel rendement

De Tax Shelter-wetgeving laat toe om een Financieel Rendement van 4,35% per jaar aan te bieden gedurende maximaal 18 maanden. Deze rente is gebaseerd op de referentierentevoet EURIBOR 12 maanden (meer bepaald het gemiddelde van deze referentierentevoet gedurende de 6 maanden die de effectieve Belegging voorafgaan), vermeerderd met 4,5%. De actuele referentievoet EURIBOR 12 maanden is gelijk aan -0,15% vermeerderd met 4,5%, voor een totaal rendement van 4,35% per jaar gedurende maximaal 18 maanden.

* Totaal Rendement over heel de beleggingsperiode van 18 maanden voor een Belegger onderworpen aan de normale belastingvoet van 29,58%. Dit percentage vormt geen actuarieel of op jaar uitgedrukt rendement.

Voor een gratis en vrijblijvende simulatie, vul de tabel hieronder in en wij contacteren u met het resultaat.


Naam en voornaam

Onderneming

Email

Telefoon

Geraamde winst voor belasting

Geschatte belastbare basis

Vooropgestelde dividenden


Zoals elk beleggingsproduct houdt ook de Tax Shelter-Belegging een aantal risico’s in. Een beschrijving van deze risico’s en van de maatregelen die Belga Films Fund nam om deze te beperken kan u in ons Prospectus vinden (Onderdeel “Risicofactoren”). Wij raden de Belegger aan zijn specifieke situatie samen met zijn vertrouwde fiscaal adviseur te analyseren alvorens een Tax Shelter-beleggingsbeslissing te nemen.

Naam en voornaam

Onderneming

Email

Telefoon

Geraamde winst voor belasting

Geschatte belastbare basis

Vooropgestelde dividenden