Tax Shelter knowhow

De betrouwbaarheid van uw Tax Shelter-Belegging is voor Belga Films Fund de topprioriteit.  Belga Films Fund kan hiertoe bogen op de 80 jaar ervaring van de Belga Films groep die duizenden projecten heeft gescreend en er meer dan 800 van heeft gefinancierd. Om ook doeltreffend te zijn, moet die reflex op het vlak van betrouwbaarheid ingang vinden op elk competentieniveau van ons bedrijf.  Belga Films Fund heeft daarom 4 essentiële expertisecentra geïdentificeerd en ontwikkeld, die Beleggers ten goede komen:

  • Inhoud: de minutieuze screening van de levensvatbaarheid van een filmproject.  Dit proces maakt deel uit van de sleutelcompetenties die de groep bezit en ter beschikking stelt van Belga Films Fund.
  • Tax Shelter: Belga Films Fund werd mede opgericht en wordt bestuurd door een expert op het vlak van Tax Shelter die in dit domein al 9 jaar naam en faam geniet. Hij heeft honderden Tax Shelter-projecten beheerd.
  • Het beheer van de productie-uitgaven: de Tax Shelter-wetgeving dwingt tot productie-uitgaven die in België worden gedaan.  Een goed beheer ervan is dus van essentieel belang en moet in handen gelegd worden van professionals uit de sector.  Alleen zo kan men zich verzekeren van de veiligheid van een Belegging in Tax Shelter.  Er staat Belga Films Fund  meer dan 40 jaar aan ervaring op het vlak van Tax Shelter-productie-opvolging ter beschikking via haar team van 12 personen.
  • De waarborgen van Belga Films Fund: om u te verzekeren van de meest optimale bescherming gaat Belga Films Fund contractueel een onherroepelijke verbintenis aan. Die komt bovenop het engagement van de derde partijen die de betrouwbaarheid van de betrokken projecten hebben goedgekeurd.