Hervorming vennootschapsbelasting : welke impact op uw Tax Shelter-optimisatiemogelijkheid ?

Vennootschappen met een boekjaar dat op 1 januari 2018 aanving zijn onderworpen aan de nieuwe belastingvoet van 29,58%. Goed nieuws : de vrijstellingsvoet werd aangepast (van 310% naar 356%) om een bijna identiek belastingvoordeel te garanderen (105,30% in plaats van 105,37%).

Het bedrag dat een vennootschap kan vrijstellen via Tax Shelter blijft ongewijzigd : 50% van de « Belastbare Gereserveerde Winst » met een absoluut maximum van 750.000€. De stijging van de vrijstellingsvoet in combinatie met de nieuwe belastingvoet heeft tot gevolg dat voor eenzelfde vrijstelling het te storten bedrag met 13% is gedaald. Meer goed nieuws voor de beleggers dus !

Opgepast, indien uw vennootschap onderworpen is aan de belastingvoet voor kleine bedrijven, dan is Tax Shelter pas rendabel vanaf een zeker niveau van waargenomen Belastbare Gereserveerde Winst. De belegger wordt dan ook aangemoedigd om zijn specifieke situatie te analyseren met zijn fiscale raadgever of met ons contact op te nemen. Ook wordt hij aangemoedigd het door de FSMA goedgekeurde Prospectus te raadplegen.

Stelt u zich de vraag welk bedrag uw onderneming in Tax Shelter kan beleggen? Of hoe u Tax Shelter kan combineren met Voorafbetalingen? Neem contact op met onze experten die uw specifieke situatie zullen analyseren met behulp van onze geautomatiseerde rekentool.


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.